Áhugavert fyrir vinnustaði: Vinnustaðarþing

Fátt er vinnustöðum gagnlegra en góð og hreinskilin lýðræðisleg umræða um málefni vinnustaðarins. Til að fundur verði árangursríkur þurfa allir að upplifa að tilgangurinn sé góður og að allir séu hreinskilnir og uppbyggilegir. Allir verða að taka þátt og allir eiga að geta treyst því að skoðanir þeirra séu virtar og ræddar. 

Ein nálgun á svona umræðu er Vinnustaðarþing sem er byggt á fundarformi svokallaðs þjóðfundar þ.e. unnið í litlum hópum, skráð er niður á miða og þeir ræddir á borðunum, og bestu hugmyndirnar eru valdar. 

Vinnustaðarþing er opin og lýðræðisleg aðferð til að ræða mál og komast að niðurstöðu sem síðan er rædd áfram í þrengri hóp. Umræðuefni geta verið mörg, eins og t.d. ímynd, fortíð og framtíð, framtíðarsýn, styrkleikar og veikleikar, ógnanir og tækifæri, gildi vinnustaðarins, staða vinnustaðarins, leiðir til að efla og styrkja starfsanda o.fl.  
 
Vinnulagið er skýrt og agað, sem tryggir að allir komist að og að allar skoðanir heyrist og fái meðhöndlun. Einn aðili stýrir fundinum og hvert borð velur umræðustjóra sem virkjar alla og tryggir að ferlið gangi vel fyrir sig. 

Ferlið er í nokkrum skrefum frá því að spurningin sem er rædd er kynnt og þar til hvert borð kynnir niðurstöðu sína. 

Mikilvægustu atriði Vinnustaðarþings eru:
  • Lýðræðisleg umræða og allar skoðanir fá umfjöllun
  • Allir hafa jafnan rétt á að tjá sig um sínar hugmyndir og vægi atkvæða er jafnt
  • Fundarstjóri tryggir að allt gangi vel fyrir sig og að tímamörk séu haldin
  • Umræðustjóri stýrir umræðum á hverju borði og einn talar í einu
  • Skapandi hugsun og hugarflug
  • Allir undirbúa sig áður en umræður hefjast til að ýta undir góða umræðu
  • Allir þátttakendur leggja fram sín sjónarmið og rökstyðja
  • Allar niðurstöður af öllum borðum koma fram í fundargerð fundarins

Lengd: 
Vinnustaðarþing getur tekið allt frá 4-8 klst. Reynslan sýnir að hver spurning tekur um 40 mínútur í umræðu. Mikilvægt er því að velja góðar spurningar og láta þær duga miðað við tímann sem áætlaður er. 


Ávinningur: 

Ávinningur vinnustaðarins er að allir eru með, allar skoðanir fá að heyrast og með rökræðum eru dregnar fram bestu niðurstöðurnar. Lýðræðið fær að njóta sín. 


Leiðbeinendur:

Eyþór Eðvarðsson og/eða Ingrid Kuhlman auk lóðsa eftir þörfum. 

Skráning á póstlista  |    |  

thekkingarmidlun@thekkingarmidlun.is  Þekkingarmiðlun sími: 892 1987 / 892 2987 |