Persónuverndarstefna

Einn af hornsteinum Þekkingarmiðlunar kt. 440102-2550 er ábyrgð í orðum og gjörðum. Fyrirtækið leitast við að uppfylla í hvívetna ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga sem öðluðust gildi hér á landi 15. júlí 2018.
 
Þekkingarmiðlun tekur alvarlega réttindi einstaklinga er varða persónuupplýsingar og leggur áherslu á að þær séu unnar með lögmætum, vönduðum og gagnsæjum hætti. Í persónuverndarstefnu Þekkingarmiðlunar kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Stefnan er aðgengileg á vefsíðu Þekkingarmiðlunar, www.thekkingarmidlun.is. Markmið okkar er að verktakar á vegum Þekkingarmiðlunar, viðskiptavinir, aðrir viðsemjendur og einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.
 
Ábyrgð
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að stefnunni sé framfylgt. Persónuverndarstefnan er kynnt verktökum á vegum fyrirtækisins og starfsmenn undirrita jafnframt trúnaðaryfirlýsingu sem gildir þótt þeir láti af störfum hjá Þekkingarmiðlun.
 
Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga 
Persónugreinanlegar upplýsingar eru gögn sem nota má til að bera kennsl á eða hafa samband við tiltekinn einstakling. Þær persónugreinanlegu upplýsingar sem Þekkingarmiðlun safnar eru í fyrsta lagi netföng einstaklinga en áhugasamir geta skráð sig á póstlista í þar til gerðum glugga á heimasíðu fyrirtækisins, www.thekkingarmidlun.is. Póstlistinn er annars vegar notaður til að miðla upplýsingum um námskeið, fyrirlestra og aðra viðburði á vegum Þekkingarmiðlunar auk annarra tilkynninga eins og jólakveðja. Hins vegar er listinn notaður til að senda út rafrænar þjónustukannanir. Vilji einstaklingur ekki lengur vera á póstlista Þekkingarmiðlunar, getur hann afþakkað það hvenær sem er með því að senda póst á thekkingarmidlun@thekkingarmidlun.is.   
 
Í öðru lagi safnar Þekkingarmiðlun nafni, kennitölu, heimilisfangi, símanúmeri og netfangi þeirra einstaklinga sem skrá sig á námskeið, ráðstefnu eða annan viðburð hjá fyrirtækinu. Þessar upplýsingar eru vistaðar um óákveðinn tíma. Tilgangurinn er að geta staðfest námskeiðssókn einstaklinga með sérstöku viðurkenningarskjali, óski þeir eftir því, og að geta útbúið reikninga vegna námskeiðsþátttöku. Síðast en ekki síst er gögnunum safnað til að geta greint með tölfræðilegum hætti þróun í starfi Þekkingarmiðlunar.
 
Í þriðja lagi safnar Þekkingarmiðlun rafrænum umsögnum um einstaklinga í tengslum við frammistöðumat þátttakenda á stjórnendanámskeiðum. Viku eftir afhendingu umsagnarblaðsins er umsagnareyðublaðinu og rafrænu umsögnunum eytt. Þekkingarmiðlun geymir ekki persónuupplýsingar eftir að vinnslu þeirra er lokið. Þekkingarmiðlun takmarkar aðgang að þessum upplýsingum og hefur aðeins umsjónarmaður stjórnendanámskeiðsins hverju sinni aðgang að þeim.
 
Í fjórða lagi safnar Þekkingarmiðlun upplýsingum um einstaklinga í tengslum við greiningar og úttektir fyrir fyrirtæki og stofnanir. Þessar upplýsingar varða svör einstaklinga um greiningu á ástandi og tillögur að aðgerðum. Þær eru varðveittar rétt á meðan unnið er að samantekt eða tillögum og eytt tveimur vikum eftir að búið er að skila samantekt til vinnustaðarins. Þekkingarmiðlun geymir ekki persónugreinanlegar upplýsingar eftir að vinnslu þeirra er lokið. 
 
Í fimmta lagi safnar Þekkingarmiðlun nafni, kennitölu, heimilisfangi, símanúmeri, netfangi og bankaupplýsingum verktaka á vegum fyrirtækisins í þeim tilgangi að geta greitt þeim laun.
 
Miðlun persónuupplýsinga 
Þekkingarmiðlun leggur áherslu á trúnað og nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir. Þekkingarmiðlun miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki. Ætlast er til að starfsmenn og verktakar fari með allar upplýsingar um einstaklinga sem trúnaðarmál og í samræmi við ákvæði laga og reglna um persónuvernd. 
 
Öryggi gagna 
Þekkingarmiðlun leggur áherslu á örugga varðveislu persónuupplýsinga og tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja öryggi gagna hverju sinni. 
 
Endurskoðun á stefnu 
Persónuverndarstefna Þekkingarmiðlunar er endurskoðuð reglulega. Stefna fyrirtækisins er að vera eins skýrt og unnt er um hvernig það safnar persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi þær eru notaðar. Þekkingarmiðlun áskilur sér rétt til að breyta persónuverndarstefnu þessari hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennd með útgáfudegi. Allar fyrirspurnir um meðferð persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu Þekkingarmiðlunar skal senda á netfangið ingrid@thekkingarmidlun.is.
 
Persónuverndarstefna þessi var fyrst samþykkt 10. júlí 2018 og uppfærð 1. mars 2020.